fbpx
logo

Referanser

Referanser:

Bunkan, Berit Heir:                           Hva er psykomotorisk behandling?

Thornquist, Eline:                              Universitetsforlaget 1986

ISBN 82-00-36501-8

 

Coelho, Paulo:                                   Livet

Utvalgte sitater

ISBN 82-8087-047-4

 

Dropsy, Jacques:                               Leva i sin kropp

Natur och kultur

ISBN 91-27-03119-5

 

Dropsy, Jacques:                               Den harmoniska kroppen

Natur och Kultur

ISBN 9127-01709-5

 

Ekerholt, Kirsten:                              Fotfeste

Falck, Mia:                                        En kroppsbasert behandlingsprosess

Pax forlag 1995

ISBN 82-530-1701-4

 

Levin. Peter A.                                   Væk Tigeren

Helbredelse af traumer

Borgen

ISBN 87-21-00860-4

 

Næss, Arne.                                       Livsfilosofi

ISBN 82-00-12832-6

 

Skatteboe, Ulla-Britt:                           Å være i samspill

Hovedoppgave

Statens Spesiallærerhøgskole 1990

 

Skatteboe, Ulla-Britt:                         Kroppsorientert gruppeterapi

Høyskolen i Oslo

 

Skatteboe, Ulla-Britt:                       Basal Kroppskjennskap og Bevegelsesharmoni

Videreutvikling av undersøkelesmetoden

Body Awareness Rating Scale,

BARS – Bevgelsesharmoni

HiO – rapport 2000 nr 12

HiO trykkeriet 2000

ISBN 82-579-0389-2

ISBN 0807-1039

 

Skjærven, Liv Helvik                         Å være seg selv- mer fullt og helt

En tilnærming til Bevegelseskvalitet

Hovedfagsoppgave- Helsefag hovedfag

Bergen 1999

 

Texnæs, Kyrre:                                   Beveger

Bye, Knut                                            ISBN 82 92341 00 5

 

Yalom, Irvin  D.:                               The theory and practice of

Group Psykotherapi

Basic Books 1995

ISBN 0-465-08448-6