fbpx

Hvordan lykkes i 2015?

Året 2015 er det første gang jeg har forberdt meg skikkelig til. Vanligvis vet jeg i de store trekkene hva som skal skje, men jeg har aldri satt opp noen mål og tidsperspektiv for å nå målene mine. Derfor tror jeg at det over mange år også har blitt for mye for meg. Jeg har ikke klart å nå målene fordi de har vært for store, – eller rettere sagt jeg har ikke klart å vurdere hvor mye tid det egentlig tar for å komme til mål.

Kjenner du deg igjen i dette å gripe over for mye uten å tenke at det tar tid? Er du også en person som tenker at det er fort gjort?

L1090171

2014 var et år for å reflektere og forbrede meg på å planlegge 2015. Det har jeg lykkes i, men her gjorde jeg den samme tabben. Overvurderte meg selv på hva jeg klarte på avmålt tid.

Jeg har lært at skal jeg nå målene mine må de være synlige for meg hver dag, og jeg må jobbe med dem hver dag. 2014 var et år for å øve inn nye vaner. Det har vært krevende, anstrengende å være tro mot seg selv. Jeg deltok på flere online kurs for å lære hvordan jeg kunne bli bedre. Når latskapen tar overhånd har det vært viktig å se på målene og spør meg selv om det er dette jeg vil og drømmer om. Ja for det å drømme har jeg også lært meg. Før har jeg bare satt drømmene til side og tenkt at det er ikke mulig. Nå har jeg gitt liv til drømmene mine og om jeg ikke når dem har jeg tenkt at drømmen skal gå oppfyllelse en dag. Om det ikke blir i dag, så blir det en dag i framtiden. Jeg tror at vi tillater oss for lite å drømme. Å drømme er det indre livet i oss. Der fantasien er og der kreativiteten har utspring.

L1090022

Jeg leste Per Fugeli her om dagen om å gi mer f… Det skal jeg gjøre i 2015. Om jeg ikke gir f…, så skal jeg planlegge at jeg har mer tid til nærvær til mine nærmeste, at jeg har tid til å løpe, at jeg har tid til å lese en bok. Rett og slett ha tid til å bare leve litt mer.

 

Hva tror du? Har du noen drømmer og mål for 2015. Var dette en hjelp for å komme videre for deg?