fbpx
logo

Ut av komfortsonen

Mitt første kurs som lærer i Basal Kroppskjennskap var et blandet møte. Gleden av å få være ferdig lærer og endelig få lede mitt eget kurs var fantastisk. Forberedelsene var slitsomme. Hvordan skulle jeg legge det opp. Min usikkerhet kom til overflaten, jeg kjente jeg måtte ut av min komfortsone. Noen ganger tenkte jeg at en annen lærer kunne overta. Enkel løsning men ikke tilfredsstillende for meg som har som vane å fullføre mine oppgaver jeg har påtatt meg.
16 kursdeltagere som hadde lite kjennskap til Basal Kroppskjennskap, og dette var et kurs rettet mot egenopplevelse i øvelsene. Jeg visste at det ville være krevende for lærer og deltagerne. Teoridelen som Basal Kroppskjennskap er basert på var helt ny og ukjent for dem, og jeg så de satt igjen med undring. Hva var dette for noe?

Jeg kjente på min usikkerhet når de formidlet at dette var helt ukjent og de forstod ikke sammenhenger. Samtidig opplevde noen av dem mye uro, og mange kritiske spørsmål kom til overflaten.

Gjennom gruppearbeid og presentasjon av hva er de sentrale begrep innen Basal Kroppskjennskap, – var jeg rørt og ydmyk for det arbeidet de hadde gått gjennom kroppslig, personlig og intellektuelt.

L1090277.JPG

Jeg hadde klart å formidle mitt budskap om betydningen om å være nærværende for å oppnå optimal bevegelseskvalitet.

L1090289.JPG

Tilfreds forlot jeg Gavelstad Gjestegård i vakkert vinterlandskap. Det hadde snødd tett hele uken. I dag åpnet landskapet seg opp som vi åpnet oss opp igjen for verden utenfor. Vitande vært på en reise innvendig i en uke. Et arbeid som er krevende og er nødvendig for å å komme videre faglig og personlig. Veien tilbake er ikke mulig. Veien fram krevde, men var verd å gå for kursleder og deltager.

L1090302.JPG

Hva med deg, – er du ut av din komfortsone av og til. Hvordan oppleves det for deg?