fbpx

Lærer i Basal Kroppskjennskap

NYE LÆRERE

bilde

Torsdag 17.januar 2013 var en merkedag for Norsk Institutt for Basal Kroppskjennskap, NIBK, da tre nye lærere ble uteksaminert: Gro Randi Frøyland fra Haugesund, Norge, Anne Reitan Parker fra Edinburgh, UK og Kirsti Niskala, fra Helsinki, Finland. Kvalifisering til å bli lærer har pågått i ca 6 år, i regi av NIBK, med studier av teori, praksis, rapporteringer/ essey samt gjennomføring av egne kurs. Hospitering ved det internasjonale studiet Basic Body Awareness Methodology, BBAM, ved Høgskolen i Bergen har inngått. Den avsluttende eksamen ble holdt ved Høgskolen i Bergen og var ledet av dosent Liv Helvik Skjærven, høgskolelektor Mary Anne Sundal og Anne Christensen Backe, leder for NIBK.

Det er videre 2 lærerkandidater fra Norge, 2 fra Finland, 1 fra Spania og 1 fra Nederland; alle er tilsluttet HiB ved Skjærven og NIBK.

Vi gratulerer de tre nye lærerne i Basal Kroppskjennskap, BK: Gro, Anne og Kirsti.

Hilsen

Liv Helvik Skjærven og Anne Christensen Backe