fbpx
logo

Tilknytning , – den viktigste prosess

Hvordan ens egen tilknytning til sine betydningsfulle andre preger både dyr og mennesker gjennom livet. Dette ser vi så tydelig gjennom dyrene, for de er på det primitive stadiet, de har ikke tanken om å forstille seg i de mest primitive situasjonene som under en fødsel. Evnen til å kjenne og forstå ligger i urinstinktene. Ingen kan fortelle dem hva som skal skje. De bare vet det. Helt fantastisk å oppleve når vår engelske setter Troya ventet 11 valper.

  

Samtidig så ser man hvordan både mor og valp har kommunikasjonen. Når valpen kommer ut av posen og den finner juret med en eneste gang. Diingen fortsetter mens flere valper kommer. Samme prosess. Stoltheten hun viser når alle valpene er kommet og alle sammen ligger til hennes jur.

  

Jeg tenker at vi mennesker har mistet noe av dette. Hunden utvikles raskere. Det er et kortere svangerskap, det er en kortere tid der valpen er avhengig av mor. Men tilknytningen i denne perioden er total, selv om det er kort tid, men i deres tidsperspektiv lang. Skal vi overføre dette til mennesker må vi bruke et lengre tidsperspektiv. Dette er det viktigste vi kan tilegne et nytt lite menneske. Å knytte til seg betydningsfulle relasjoner er det mest grunnleggende for et godt liv. 

Å tillate oss å ta den tiden det tar, er den største utfordringen i vårt  samfunn der alt skal skje så raskt. Vi får ta oss bedre tid til barna våre og prosessen er individuell. Noen trenger lengre tid enn andre i denne prosessen.

Jeg tror jeg har mange med meg når jeg setter fokus på dette. Denne tilknytningen hos mennesket er unik, den er tidkrevende, og den utfordrer oss i forhold til tid i vårt t samfunn. Å sette ned kravene, hva vi skal rekke tror jeg vil komme våre barn til gode. Flere og flere barn får diagnoser. Vi setter diagnoser på dem i stedet for å lytte til dem og forstå. Når vi har fått en diagnose, får vi mulighet til hjelp. Ressurser settes inn, og igjen er det andre som skal «rydde» opp. De som skal være den største og viktigste tilknytningen er ikke til stede. 

  

Hva tenker du om tilknytning. Har du tenkt på hvor betydningsfull du er?